Kid Bunny

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp nhân vật này dễ thương để có được tất cả các bánh ở từng cấp và các ngôi sao cho các điểm phụ. Dodge những kẻ thù bạn tìm thấy.