Kick Off

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

World Cup nhưng chỉ bằng hình phạt, chọn quốc gia và nhóm trong đó parcticipar và đi vào vòng tiếp theo. Đặt một chút trí tưởng tượng bởi vì trò chơi là ở Nga ... tôi nghĩ.