kgb hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu thế giới từ các thành viên KGB; đi những con đường của Liên Xô, châu Âu, Alaska ... nhìn cho xe ô tô của tổ chức này và tiêu diệt chúng. Nhận tiền và vũ khí mới như bạn tiến bộ thông qua các trò chơi.