Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các ca sĩ Kesha trang điểm cho một buổi hòa nhạc lớn, cũng chọn kiểu tóc và trang phục mà bạn sẽ sử dụng.