Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các ca sĩ Kesha trang điểm cho một buổi hòa nhạc lớn, cũng chọn kiểu tóc và trang phục mà bạn sẽ sử dụng.