keepy ups

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn các cầu thủ bóng đá thông qua các văn phòng xuống đường để đến sân vận động bóng đá. Đà chạm vào quả bóng để có được đồng tiền và cuối mỗi mục tiêu màn hình dải. Nhìn vào các điều khiển trên 'Làm thế nào để chơi'.