Kazooball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ với phiên bản mới này của Zuma, cùng ba hoặc nhiều bong bóng cùng màu để phát nổ và ngăn cản cuộc hành trình đầy. Khi bạn đi qua các màn hình có nhiều trở ngại.