Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kaylee giúp để làm cho cupcakes giàu nhất đầu tiên mua các thành phần trong các siêu thị và sau đó trong nhà bếp làm theo các bước trong công thức.