Kaylee Cupcakes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kaylee giúp để làm cho cupcakes giàu nhất đầu tiên mua các thành phần trong các siêu thị và sau đó trong nhà bếp làm theo các bước trong công thức.