Kayak King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tay cầm chèo thuyền tiến bộ nhanh chóng khác nhau vì chúng làm tăng khó khăn. Đi qua cánh cửa sau những con số và mũi tên, không đi qua cửa mà không tương ứng hoặc phạt bạn.