Katy Perry Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Katy Perry là một makeover chuyên gia và trong trò chơi này, bạn tạo ra các phong cách của video được biết đến tốt nhất của mình.