Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Katy Perry là một makeover chuyên gia và trong trò chơi này, bạn tạo ra các phong cách của video được biết đến tốt nhất của mình.