Katja Escape 2 The Mad Scientist Lab

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Katja giúp thoát khỏi một phòng thí nghiệm bí mật. Bạn phải tìm được đối tượng mà giúp bạn trong việc thoát chạy của bạn và tìm ra chìa khóa để cấp năng lượng cho máy và bỏ chạy.