Katie Commando

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Katie giúp đối mặt với một đội quân lính sẽ gặp phải trong rừng. Bắn bằng súng máy để giết chúng và ném lựu đạn để phá hủy xe cộ của họ.