Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng các phòng như Kate Middleton và Hoàng tử William, trang trí với phong cách cung điện với cảm lãng mạn.