katatsumuri

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành các màn hình để hướng dẫn các con ốc đến lối ra, một vòng tròn đá. Bạn nhảy bằng cách click chuột lên nó, bạn nhận được điểm bằng cách thu thập tất cả các trái cây mà bạn có thể.