Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành các màn hình để hướng dẫn các con ốc đến lối ra, một vòng tròn đá. Bạn nhảy bằng cách click chuột lên nó, bạn nhận được điểm bằng cách thu thập tất cả các trái cây mà bạn có thể.