katapult

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị máy phóng theo lực lượng tạo ra với 'không gian', sau đó di chuyển con trỏ đến nhảy dù, nhận được trong dự thảo và mở dù với không gian.