Karnage.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi bộ đoạn điên cuồng tìm kiếm của kẻ thù để bắn và loại bỏ phiêu lưu tuyệt vời này thông qua các tùy chọn nhiều.