Karate Blazers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu trò chơi chiến đấu theo phong cách của giải trí như cũ hoài cổ được sản xuất trong phiên bản này bạn sống lại thời điểm đó. Chiến đấu chống lại tất cả kẻ thù của bạn và tiến bộ như bạn cho biết.