KAO Round 2

Đang tải trò chơi...
Trò chơi này là nhằm mục đích, ném boomerang bạn chống cướp biển và nhận được điểm mà bạn được hỏi ở mỗi cấp.