Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trò chơi này là nhằm mục đích, ném boomerang bạn chống cướp biển và nhận được điểm mà bạn được hỏi ở mỗi cấp.