Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi này là nhằm mục đích, ném boomerang bạn chống cướp biển và nhận được điểm mà bạn được hỏi ở mỗi cấp.