kaizen racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn tại các bánh xe bằng cách sử dụng các phím mũi tên để lái xe. Tại mỗi biến bạn có thể nhập vào hố để sửa chữa, kéo công cụ đến khu vực để sửa chữa.