Kaeru Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ếch di chuyển để dọc và theo chiều ngang với các phím mũi tên khi nhảy đá rơi xuống phía dưới để suy nghĩ về sự chuyển động phải đi qua tất cả. Các bước nhảy có thể được lâu dài, không có vấn đề khoảng cách chỉ vị trí.