Justin Bieber Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo điên rồ nhất và kiểu tóc vui vẻ cho Justin Bieber. Dùng kéo, lược, tóc, dao cạo và thuốc nhuộm bạn thích.