Jurassic Sniper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi sâu vào một vũ trụ được phổ biến bởi khủng long hung dữ và cố gắng săn chúng với shotgun và tele của bạn trước khi họ sẽ săn bạn.