jurassic putt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mini golf thiết trong 'Jurassic Park', thưởng thức những 18 lỗ với khủng long mà sẽ làm cho các đường dốc thời gian, trở ngại, vv Chọn số lượng người chơi, đặt bóng sau vạch trắng và bạn đã có thể chơi ...