jurasic realm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Click vào các nhóm của ba hoặc nhiều mảnh để làm cho họ biến mất. Và đến lượt họ tiêu diệt các khối ở gần, khi bạn đang thực hiện với tất cả vượt qua mức.