Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các khu rừng đầy nguy hiểm, tôi trở thành một chiến binh chiến đấu và động vật châu Phi đó tấn công bạn.