Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các khu rừng đầy nguy hiểm, tôi trở thành một chiến binh chiến đấu và động vật châu Phi đó tấn công bạn.