Jungle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các khu rừng đầy nguy hiểm, tôi trở thành một chiến binh chiến đấu và động vật châu Phi đó tấn công bạn.