Jungle Magic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi Bejeweled trong một khu rừng. Bạn phải rời khỏi hội đồng quản trị cũng có sản phẩm nào theo hệ thống vĩnh cửu và hiệu quả để tham gia một nhóm ba hoặc nhiều hơn những phần có màu sắc và / hoặc hình dạng tương tự. Như nhiều bạn tải lên, mạnh mẽ hơn, bạn trở thành. Và cuối cùng bạn sẽ đạt được 'chủ nhân của thế giới !!.