Jungle Assassin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang có một số loại Rambo trong rừng rậm của phí kết thúc người Ấn Độ âm mưu chống lại chính phủ. Nhảy, chạy, quy mô sử dụng các phím mũi tên và lẻn tấn công bằng thanh kiếm của bạn bằng cách sử dụng phím dài.