jumping jelly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấp chuột vào một nhân vật để bắt đom đóm, mỗi nhảy lên một tầm cao khác nhau. Ngoài ra có thể kéo chuột đến khu vực khác và nhấp bất cứ nơi nào sẽ trở lại vị trí của họ, khi bạn để lại một dấu chấm than là có đến một