jumping frog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành khóa học do nhảy từ hoa này sang hoa ruồi ăn tất cả các bạn có thể. Di chuyển con ếch với con chuột và nhảy cách nhấn vào nút chuột phải, bạn có thể di chuyển trong khi nhảy.