jumping bananas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát các con khỉ với các phím mũi tên trái-phải và nhảy với các phím dài. tiền xu thu thập tiền thưởng và cố gắng né tránh kẻ thù của bạn.