Jumping Bananas 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi, nơi bạn kiểm soát một con khỉ nhỏ trong tìm kiếm của chuối, có số mà bạn thấy ở mỗi cấp mà không đi qua thời gian giới hạn.