Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi, nơi bạn kiểm soát một con khỉ nhỏ trong tìm kiếm của chuối, có số mà bạn thấy ở mỗi cấp mà không đi qua thời gian giới hạn.