jumping!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện động tác khác nhau với các phím mũi tên để chướng ngại vật né tránh. Khi màn hình cũng đi đó nên chọn màu sắc với các chữ cái tương ứng chỉ bạn lên.