Jumpie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy Jumpie nhảy bục hoa hồng nhận được càng nhiều điểm càng tốt. Điều khiển các góc độ và sức mạnh trong nhảy để không chi tiêu hoặc ở lại ngắn.