Jump n Grind Remix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành skate trong ba chế độ chơi khác nhau; ở chế độ 'Slalom' bạn phải đi qua phía bên phải mà nói với mỗi lá cờ trong 'Freestyle' điểm get làm thủ thuật với những con số và 'Big Air' phải làm cả hai.