Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi mà trong đó bạn có để có được những quả bóng được đánh số, nhưng hãy cẩn thận của quả bóng màu đỏ và sóc. Phải mất thời gian để tải.