jump!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy dây có vẻ dễ dàng nhưng đòi hỏi sự tập trung, đặc biệt là nếu bạn làm diễn viên đóng thế tại một thời điểm. Salta cách click chuột và khi bạn trỏ đến nó cũng nhấn con trỏ tương ứng.