Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một tiếp viên chuyến bay và hành khách phải đáp ứng các máy bay. Dẫn đến thức uống giỏ hàng, cà phê hoặc các tờ báo như bạn đi hỏi.