Juggler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển chuột để bóng bay không rơi, bạn mất đi khi bạn rơi năm bong bóng. 1000 điểm cấp nho khô.