Journey to the Center of the Mind

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Robot đã nổi dậy chống lại con người và đang phá hủy các thành phố. Tạo nhân vật của bạn để chiến đấu và học hỏi để chơi chúng theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên.