Jolls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Civiballs rất giống với câu chuyện trong đó bạn phải loại bỏ tất cả các ký tự từ một mức độ tham gia họ với các trò chơi cùng một màu sắc.