Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn có để có được loại bỏ tất cả những kẻ bắt cóc mà không gây tổn hại các con tin trong thời gian ngắn nhất có thể.