Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn có để có được loại bỏ tất cả những kẻ bắt cóc mà không gây tổn hại các con tin trong thời gian ngắn nhất có thể.