Johnny El Sucio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có để có được loại bỏ tất cả những kẻ bắt cóc mà không gây tổn hại các con tin trong thời gian ngắn nhất có thể.