Joe Destructo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Joe là người duy nhất có thể đối phó với các robot đã thực hiện trên thế giới. Tiêu diệt tất cả chúng và các tòa nhà mà bạn tìm thấy.