Jewels Gear

Đang tải trò chơi...
Xoay màn hình đúng cách để có được với nhau ba hoặc nhiều đá quý và như vậy để cấp độ tiếp theo. Tùy thuộc vào nơi bạn đặt con trỏ sẽ xoay sang một bên hay khác.