Jewelry Design Race

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh để xem cách nhanh chóng, bạn đang đặt các đồ trang sức theo đúng thứ tự và hoàn thành việc thiết kế chiếc vòng tay mà cho bạn.