jewel thief

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh kỹ năng của bạn như là một tên trộm viên ngọc. Trang sức đi vào và trông phần nhiều nắng, báo chí 'không gian' để ăn cắp nó. Sau đó cố gắng ra khỏi cửa mà không cần bất cứ ai nhìn thấy bạn.