JetSki

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành trượt nước trong tương lai, nối với một tàu phải quản lý các bảng bằng cách sử dụng con trỏ để chọn lên phao Pepsi và tránh bom. Khi bạn nhảy một đoạn đường làm thủ thuật bằng cách nhấn 'không gian'.