Jetski Mario

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario đã có một máy bay phản lực trượt tuyết dốc nhảy và làm các vòng lặp và đạt tất cả các đồng tiền trong mỗi màn hình.