JetFighter

Đang tải trò chơi...
Ngoạn mục trò chơi tuyệt vời của tàu trong di chuyển, tiêu diệt kẻ thù của hành tinh của bạn trước khi họ giết bạn. Với con trỏ bên hông, bạn chụp với C và sử dụng vũ khí đặc biệt với các phím ZX.