Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành lên đến ba mươi màn hình nhận được robot của chúng tôi Tôi nhặt tất cả những ngôi sao mà không cần chạy ra khỏi khí, thanh đầu cho thấy bạn biết số lượng nhiên liệu có sẵn. Fly sử dụng con trỏ.