JetBoost

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tàu này đạt càng cao càng tốt. Để làm điều này bạn phải hướng dẫn nó với con chuột bằng các phím mũi tên để giúp bạn lên, hãy nhấp vào vòng tròn màu trắng mà làm cho bạn trả lại và tránh những màu đen sẽ làm cho bạn rơi.