Jet Speed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn học tập bạn chú ý đến các hướng dẫn khi bắt đầu trò chơi. Chúng tôi giải thích từng bước kiểm soát con tàu và để phục vụ từng người. Mục tiêu của bạn là để tiêu diệt tàu địch và thu thập các 'thưởng'.